Loading color scheme

Algemene voorwaarden

Betaling: Gelieve per pin betalen. Contant is mogelijk. Na de sessie dienen de kosten direct voldaan te worden.

Sessie tijd: Een sessie duurt gemiddeld 45 - 50 minuten.

Afspraak verzetten of afzeggen:
minimaal 24 uur van tevoren.

Niet aanwezig op afspraak: Worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Geen medische diensten: Ik ben geen arts, psychiater, psycholoog. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapievormen zijn daarentegen gebaseerd op hypnose bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Geen garantie mogelijk: Geen enkele hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op een therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnotiseur(therapeut) is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn expertise inzet om de te cliënt zo goed mogelijk te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting: In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden, is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotiseur. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie en de toewijding van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct, en geef de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt. Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kan ik alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnose is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Aanvaarding: Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.